لوستر سوزنی

لوستر سوزنی | لوستر سوزنی گل سرامیک
لوستر سوزنی در دو نوع ساخته می شود : نوع اول لوستر هایی است که سینی استیل آنها به صورت مستقیم به سقف متصل می شود و نوع دوم لوستر هایی است که سینی آنها به صورت کره طراحی شده و با آویز نصب می شوند . این لوسترها با گل های سرامیکی تولید می شود . شاخه های لوستر سوزنی از جنس استیل ضد زنگ و رنگ ثابت است و گل های سرامیکی آن دستساز بوده و کریستال های آن از نوع آسفور است . معمولا روی سینی های این لوسترها لامپ های LED و روی سر شاخه های آن لامپ های سوزنی قرار دارد . این لوستر ها برای سقف های با ارتفاع بیشتر از 3 متر مناسب نیست چراکه بسیار کوچک بنظر می رسد . در نهایت باید گفت اگر بدنبال لوستری با ارتفاع کم ، جذابیتی بالا و قیمتی مناسب هستید ، این دسته از لوسترها انتخاب مناسبی خواهد بود .

لوستر سوزنی | لوستر سوزنی گل سرامیک
لوستر سوزنی در دو نوع ساخته می شود : نوع اول لوستر هایی است که سینی استیل آنها به صورت مستقیم به سقف متصل می شود و نوع دوم لوستر هایی است که سینی آنها به صورت کره طراحی شده و با آویز نصب می شوند . این لوسترها با گل های سرامیکی تولید می شود . شاخه های لوستر سوزنی از جنس استیل ضد زنگ و رنگ ثابت است و گل های سرامیکی آن دستساز بوده و کریستال های آن از نوع آسفور است . معمولا روی سینی های این لوسترها لامپ های LED و روی سر شاخه های آن لامپ های سوزنی قرار دارد . این لوستر ها برای سقف های با ارتفاع بیشتر از 3 متر مناسب نیست چراکه بسیار کوچک بنظر می رسد . در نهایت باید گفت اگر بدنبال لوستری با ارتفاع کم ، جذابیتی بالا و قیمتی مناسب هستید ، این دسته از لوسترها انتخاب مناسبی خواهد بود .

هیچ محصولی یافت نشد.