قیمت لوستر

لیست قیمت روز انواع مدل های جدید لوستر ؛ در وبسایت « نور لوستر » ؛ همراه با شناسه محصول و امکان مرتب سازی بر اساس قیمت

 

لیست قیمت لوستر LED و SMD

قیمت لوستر ال ای دی و اس ام دی ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 400000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 10,000 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .

لیست قیمت لوستر مدرن

قیمت لوستر مدرن ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 680000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 17,000 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .
نام محصولقیمت
لوستر سقفی SMD مدرن dr103 قطر 550 1,092,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr102 قطر 90 2,145,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr101 قطر 60 1,155,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr100 قطر 65 1,430,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن MSD1637/4 632,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن MSD1347/4 632,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن MSD1675/5 790,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن MSD1936/3اطلاعات بیشتر
لوستر شاخه اي مدرن MSD1757/5 790,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن MSD1557/6 938,000 تومان

لیست قیمت لوستر آویز

قیمت لوستر آویز ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 680000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 17,000 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .

لیست قیمت لوستر ریسه ای

قیمت لوستر ریسه ای ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 1690000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 42,250 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .

لیست قیمت لوستر سقفی

قیمت لوستر سقفی ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 669000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 16,725 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .

لیست قیمت لوستر شاخه ای

قیمت لوستر شاخه ای ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 1510000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 37,750 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .
نام محصولقیمت
لوستر شاخه ای مدرن MSD1357/5 790,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن MSD1337-3 484,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن MSD1244/4 632,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن لهستاني 1+6745/3 864,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن لهستاني 4+6619/8 2,320,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن لهستاني 6628/6 1,297,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن لهستاني 6638/6 1,263,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن لهستاني 6638/8 1,791,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن لهستاني 4+6650/8 2,940,000 تومان
لوستر شاخه اي مدرن لهستاني 6754/1 465,000 تومان