قیمت لوستر

لیست قیمت روز انواع مدل های جدید لوستر ؛ در وبسایت « نور لوستر » ؛ همراه با شناسه محصول و امکان مرتب سازی بر اساس قیمت

 

لیست قیمت لوستر LED و SMD

قیمت لوستر ال ای دی و اس ام دی ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 400000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 10,000 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .
نام محصولقیمت
لوستر سقفی SMD مدرن dr113 قطر 60 1,207,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr112 قطر 60 1,705,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr111 قطر 50 920,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr104 قطر 60 1,155,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr110 ابعاد 50*50 977,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr109 قطر 55 1,092,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr108 قطر 60 1,485,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr107 ابعاد 70*70 1,925,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr106 ابعاد 70*90 2,145,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr105 ابعاد 100*60 2,145,000 تومان

لیست قیمت لوستر مدرن

قیمت لوستر مدرن ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 680000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 17,000 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .
نام محصولقیمت
لوستر سقفی SMD مدرن dr113 قطر 60 1,207,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr112 قطر 60 1,705,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr111 قطر 50 920,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr104 قطر 60 1,155,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr110 ابعاد 50*50 977,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr109 قطر 55 1,092,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr108 قطر 60 1,485,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr107 ابعاد 70*70 1,925,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr106 ابعاد 70*90 2,145,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr105 ابعاد 100*60 2,145,000 تومان

لیست قیمت لوستر آویز

قیمت لوستر آویز ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 680000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 17,000 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .
نام محصولقیمت
لوستر اويز مهره اي ST1090-3 442,000 تومان
لوستر اويز مهره اي ST1086-3 458,000 تومان
لوستر اويز مهره اي ST1075-3 461,000 تومان
لوستر اويز مهره اي ST1060-3 341,000 تومان
لوستر اويز مهره اي ST1059-1 163,000 تومان
لوستر اويز مهره اي ST1056-3 444,000 تومان
لوستر اويز فانتزي ST1223-3 334,000 تومان
لوستر اويز فانتزي ST9050-3 267,000 تومان
لوستر SMD اويز ST1229-4 402,000 توماناطلاعات بیشتر
لوستر SMD اويز ST1228-4 402,000 توماناطلاعات بیشتر

لیست قیمت لوستر ریسه ای

قیمت لوستر ریسه ای ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 1690000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 42,250 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .

لیست قیمت لوستر سقفی

قیمت لوستر سقفی ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 669000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 16,725 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .
نام محصولقیمت
لوستر سقفی SMD مدرن dr113 قطر 60 1,207,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr112 قطر 60 1,705,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr111 قطر 50 920,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr104 قطر 60 1,155,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr110 ابعاد 50*50 977,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr109 قطر 55 1,092,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr108 قطر 60 1,485,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr107 ابعاد 70*70 1,925,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr106 ابعاد 70*90 2,145,000 تومان
لوستر سقفی SMD مدرن dr105 ابعاد 100*60 2,145,000 تومان

لیست قیمت لوستر شاخه ای

قیمت لوستر شاخه ای ( لیست قیمت )
در صورت خرید این محصول شما « 1510000 امتیاز » در باشگاه مشتریان نور لوستر ، با ارزش معادل « 37,750 تومان » ، کسب خواهید نمود و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده نمائید .