منوی اصلی

ثبت درخواست پرداخت بازاریاب

روش پرداخت * :

شرایط درخواست پرداخت موجودی پنل بازاریابی :

 

* حداقل موجودی جهت درخواست پرداخت ۴۰۰۰۰ تومان می باشد .

 

* به درخواست های شما حداکثر تا ۲۴ ساعت رسیدگی و نتیجه به شما اطلاع رسانی خواهد شد .

 

* لطفا از ثبت درخواست های مکرر خودداری نموده و تا دریافت نتیجه درخواست منتظر بمانید .

 

* لطفا فرم ثبت درخواست را با دقت کامل و بدرستی پر نمایید . مسئولیت ناشی از واریز اشتباه بدلیل وارد کردن اشتباه شماره های واریز مربوطه به عهده شما خواهد بود و نور لوستر مسئولیتی نخواهد داشت .

X